Økologi på Rosilde Højgård

Vi har drevet landbrug siden 1978. Vi startede med 37 tdr. land, 40 søer og 65 malkekøer. I 1988 overgik vi til planteavl, og maskinstationsdrift.

Rosilde Højgård har i alt ca. 650 hektar markdrift, heraf er de 450 hektar på Holckenhavn Gods, som har været forpagtet siden 2006, hvor omlægningen til økologi blev påbegyndt i 2013, og i 2016 blev færdigomlagt til økologiske afgrøder. Det øvrige areal vil gradvist blive omlagt til økologi. En del af de omkringliggende marker på Gl. Vindingevej er allerede færdigomlagt til økologi.

Økologiske afgrøder i 2016 var fremavlshvede, havre til fremavl, glutenfri havre, vårbyg, vårhvede, ølandshvede, hestebønner, spisekartofler, samt grøntsager.

Til 2017 er der sået vinterspelt, vinterhvede og raps. I foråret 2017 har vi sået vårbyg, ølandshvede, frøgræs, hvid kløver og selvfølgelig spisekartofler.

Læs mere om Holckenhavn på www.holckenhavn.dk

 

Investeringerne har til formål at sikre optimal fremspiring, samt udføre mekanisk ukrudtsbekæmpelse i økologisk planteavl.